Качество

 

За нас, качеството не е просто събиране на записи. То е обвързаност и ангажимент към работата, тъй като „качество“ означава ефективен бизнес.

 

КАК ПОСТИГАМЕ КАЧЕСТВО?

 • 1. Проследимост от получаване на материала до опаковане и експедиция на крайния продукт

  Качественото производство започва с подбора при закупуване и контрола при получаване на суровия материал. Преди да бъдат приети в склада, получените материали подлежат на входящ контрол като информацията, касаеща материала, се нанася в създадена за целта бланка съгласно изискванията на ISO 9001. Същите данни се въвеждат и в база данни на компютъра.
 • 2. Екипна ангажираност

  По време на офериране и преди изпълнение на дадена поръчка, самите ръководители, заедно с инспекторите по качество, ръководител производство и нашите опитни ЦПУ оператори-настройчици преглеждат внимателно вашите чертежи, за да се уверят, че ще поставят вашия детайл на правилната машина с правилната инструментална екипировка. Целта е да се оптимизира производителността като същевременно не се прави никакъв компромис с качеството.
 • 3. Триетапен контрол на производството

  По време на изпълнението на поръчката, качеството на продукцията се контролира на три етапа - първичен, междинен и краен контрол. Проверяват се геометричните и силови характеристики на детайла и неговото съответствие с изискванията на чертежа. За целта се ползват следните прибори: шублер, калибър, профил-проектор - за контрол на геометричните параметри и компютърни стендове за натискови, опънови и торсионни пружини - за контрол на силовата характеристика.
 • 4. Съпровождаща документация

  Експедицията на готовата продукция се извършва със съпровождащи документи. Стандартните документи по качество, които издаваме за клиента са: Удостоверение за качество (Quality Certificate), Изпитателен протокол (Test Report), Сертификат на материала (Material Certificate). Издаваме и друга съпровождаща документация, отговаряща на изискванията на клиента.
 • 5. Опростеност, яснота и едновременно с това – изчерпателност

  Документацията към отделните дейности и процедури, създадена съгласно изискванията на ISO 9001,осигурява необходимата идентификация и проследимост на процесите.В допълнение, ние сме създали ясни и лесни за разбиране изисквания и инструкции по качество.Производствените инструкции от Системата за управление по качеството са насочени към персонала и ефективното производство, не към удовлетворяване на бюрокрацията!