Качество

 

За нас, качеството не е просто събиране на записи. То е обвързаност и ангажимент към работата, тъй като „качество“ означава ефективен бизнес.

 

КАК ПОСТИГАМЕ КАЧЕСТВО?

 • 1. Проследимост от получаване на материала до опаковане и експедиция на крайния продукт

  Качественото производство започва с подбора при закупуване и контрола при получаване на суровия материал. Преди да бъдат приети в склада, получените материали подлежат на входящ контрол като информацията, касаеща материала, се нанася в създадена за целта бланка съгласно изискванията на ISO 9001. Същите данни се въвеждат и в база данни на компютъра.
 • 2. Екипна ангажираност

  По време на офериране и преди изпълнение на дадена поръчка, самите ръководители, заедно с инспекторите по качество, ръководител производство и нашите опитни ЦПУ оператори-настройчици преглеждат внимателно вашите чертежи, за да се уверят, че ще поставят вашия детайл на правилната машина с правилната инструментална екипировка. Целта е да се оптимизира производителността като същевременно не се прави никакъв компромис с качеството.
 • 3. Триетапен контрол на производството

  По време на изпълнението на поръчката, качеството на продукцията се контролира на три етапа - първичен, междинен и краен контрол. Проверяват се геометричните и силови характеристики на детайла и неговото съответствие с изискванията на чертежа. За целта се ползват следните прибори: шублер, калибър, профил-проектор - за контрол на геометричните параметри и компютърни стендове за натискови, опънови и торсионни пружини - за контрол на силовата характеристика.
 • 4. Съпровождаща документация

  Експедицията на готовата продукция се извършва със съпровождащи документи. Стандартните документи по качество, които издаваме за клиента са: Удостоверение за качество (Quality Certificate), Изпитателен протокол (Test Report), Сертификат на материала (Material Certificate). Издаваме и друга съпровождаща документация, отговаряща на изискванията на клиента.
 • 5. Опростеност, яснота и едновременно с това – изчерпателност

  Документацията към отделните дейности и процедури, създадена съгласно изискванията на ISO 9001,осигурява необходимата идентификация и проследимост на процесите.В допълнение, ние сме създали ясни и лесни за разбиране изисквания и инструкции по качество.Производствените инструкции от Системата за управление по качеството са насочени към персонала и ефективното производство, не към удовлетворяване на бюрокрацията!

 

 

 

 

 

 

Ние използваме бисквитки
Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.