Торсионни пружини

Запитване за оферта

Варианти ООД изработва торсионни пружини по поръчка съгласно нуждите и точните изисквания на своите клиенти. За своите производствени процеси, Варианти ООД ползва телове с кръгло сечение. Диаметрите на теловете в производствената гама на Варианти ООД от торсионни пружини са 0,2 мм ÷ 10,0 мм.

Торсионните пружини са специално проектиран спираловиден цилиндричен вид пружина, която противостои на усилия на усукване или иначе казано на ротационно упражнени сили. Торсионната пружина се състои обикновено от плътно навито тяло и от две рамена, служещи за прикрепване на пружината към различни компоненти. Навивките на тялото могат също да имат стъпка, за да се избегне триенето помежду им, а конфигурациите при рамената са буквално безкрайни, за да се отговори на почти всякакви специфични приложения на торсионната пружина. Параметрите при рамената на торсионната пружина, които трябва да се вземат предвид са ъгъла между тях, дължината им и оформлението на краищата на рамената. Именно последното допринася за разнообразието при торсионните пружини:

straight endторсионна пружина с прави краища на рамената;

stright offsetторсионна пружина с прави, перпендикулярно спрямо тялото, разклонени краища на рамената;

higed endторсионна пружина с краища на рамената обърнати навътре в тялото;

short hookторсионни пружини с краища на рамената тип къси малки уши;

hook endторсионни пружини с краища на рамената тип куки / уши.

Когато върху пружината е приложено усилие на усукване, едното рамо на пружината бива избутвано или издърпвано по посока или в противоположна на часовниковата стрелка посока, а другото рамо остава във фиксирана позиция. Посоката, в която се прилага усилието определя и посоката на навивките на тялото – натоварването се прилага по посока на навивките.

Торсионната пружина изпълнява функцията си най-добре, тогава, когато бива поддържана от дорник и рамената са прикрепени към някакъв компонент. Ако няма дорник, който да държи тялото на пружината неподвижно, то при натоварване, тялото може да се деформира.


torsionДруга специфична разновидност е двойно торсионната пружина. Тя се състои от едно тяло, навито в дясна посока и друго, навито в лява посока. Двете тела обикновено са свързани помежду си с прав, ненавит участък и фунционират паралелно.

Въпреки, че терминът предполага друго, торсионната пружина е подложена по-скоро на усилия на огъване, отколкото на усукване. Чрез огъване на рамената около оста на тялото, в навивките му се натрупва и освобождава енергия.

Торсионни пружини се ползват за щипки, прозоречни щори, капани за мишки, противовесни механизми, тресчотки, панти, контролни звена за офис столове и най-разнообразни машинни компоненти и електромеханични устройства.


За да ви предоставим адекватна оферта, трябва да се вземат предвид няколко ключови параметри:

 • външен диаметър (Da/De) и/или вътрешен диаметър (Di) – уточнява се, когато изискването е пружината да преминава свободно през дорник с достатъчно просвет между вътрешната повърхност на тялото и дорника;
 • диаметър на тела (d/dr);
 • толеранси – допустими отклонения в диаметъра на тела и пружината, както и в дължината на тялото (± X mm);
 • брой работни навивки (N/n/if);
 • стъпка – разстоянието от център до център между две съседни навивки (t) (в случай, че съответната торсионна пружина има стъпка, ако няма – стъпката се равнява на диаметъра на тела, което означава, че тялото на пружината е с плътно навити намотки);
 • дължина на тялото (Lk);
 • ориентация на рамената едно спрямо друго (0°, 90°, 180°, 270°);
 • вид на рамената в краищата им;
 • сили в N/mm, на които се предвижда пружината да противостои;
 • качество на тела (неръждаема или въглеродна стомана + стандарт);
 • довършителна обработка на пружината (поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200).

Изпратете ни тези ключови параметри, чертеж или мостра и ние ще ви предоставим цена за една или един милион пружини.

Производствени възможности за торсионни пружини:

 

 

Производствена гама 1: Производствена гама 2: Производствена гама 3:
Размер на тела: Ø0,2 ÷ 10,0 мм Ø0,2 ÷ 6,5 мм Ø2,0 ÷ 10,0 мм
Материал: Въглероден пружинен тел Неръждаем пружинен тел Отгрят в масло пружинен тел
Стандарт: EN 10270-1-DH-SH-SM-DM EN 10270-3, 1.4310, AISI 302/304 EN 10270-2-VD/FD SiCr
Форми: цилиндрични спираловидни
Рамена: прави краища на рамената; прави, перпендикулярно спрямо тялото, разклонени краища на рамената; краища на рамената обърнати навътре в тялото; краища на рамената тип къси малки уши; краища на рамената тип куки / уши; специални рамена; двойно торсионни пружини
Посока на навиване: лява или дясна
Довършит. обработка: поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200, отстраняване на осенъци
Количество: От 1 брой и малки партиди от десетки до многомилионни серии.

 

Запитване за оферта