Телови огъвки

Запитване за оферта

Варианти ООД изработва телови огъвки по поръчка съгласно нуждите и точните изисквания на своите клиенти. За своите производствени процеси, Варианти ООД ползва телове с кръгло сечение. Диаметрите на теловете в производствената гама на Варианти ООД от телови огъвки са 0,2 мм ÷ 10,0 мм.

Теловите огъвки са специфични детайли, които може и да са с пружинни качества и са изработени от тел, огънат в редица различни форми и размери. За разлика от стандартизираните групи пружини, теловите огъвки нямат цилиндрични тела от спираловидни навивки, а са безкрайна комбинация от разнообразни дължини и ъгли на телта, намиращи приложение в множество индустрии.

Теловите огъвки се използват за автомобилни екстериори и интериори, за различни звена в земеделските машини, за устройства за преработка на хранителни продукти и електрически прибори, за оръжейни звена и редица други изделия.

За да ви предоставим адекватна оферта, трябва да се вземат предвид следните ключови параметри:

  • диаметър на тела (d /dr);
  • ъгли;
  • градус на наклон;
  • радиус на заоблените елементи от теловата огъвка (ако има такива);
  • дължини на прави участъци;
  • сили в N/mm, на които се предвижда теловата огъвка да противостои;
  • качество на тела (неръждаема или въглеродна стомана + стандарт);
  • довършителна обработка на огъвката (поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200, дробометна обработка, отстраняване на остри краища).

Скица, чертеж или мостра обикновено са достатъчни, за да ви предоставим ценова оферта за една или един милион телови огъвки.

Производствени възможности за телови огъвки:

 

 

Производствена
гама 1:
Производствена
гама 2:
Производствена
гама 3:
Производствена
гама 4:
Размер на тела: Ø0,2 ÷ 10,0 мм Ø0,2 ÷ 6,5 мм Ø2,0 ÷ 10,0 мм Ø2,0 ÷ 10,0 мм
Материал: Въглероден пружинен тел Неръждаем  пружинен тел Отгрят в масло пружинен тел Нисковъглеродни телове и пръти
Стандарт: EN 10270-1-DH-SH-SM-DM EN 10270-3, 1.4310, AISI 302/304 EN 10270-2-VD/FD SiCr По задание на клента
Форми: Почти всякакви форми и дължини в завършен вид на детайла.
Довършит. обработка: поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200, дробометна обработка, отстраняване на осенъци
Количество: От 1 брой и малки партиди от десетки до многомилионни серии.

 

Запитване за оферта