Опънови пружини

Запитване за оферта

Варианти ООД изработва опънови пружини по поръчка съгласно нуждите и точните изисквания на своите клиенти. За своите производствени процеси, Варианти ООД ползва телове с кръгло сечение. Диаметрите на теловете в производствената гама на Варианти ООД от опънови пружини са 0,2 мм ÷ 10,0 мм.

Опъновите пружини са пружини с плътно навити тела и уши или пръстени в двата края, които служат за прикрепяне на пружината към други компоненти. Намотките на тялото често биват навивани с първоначално напрежение и именно то определя колко плътно и стегнато да бъдат навити. В своята същност, опъновите пружини са пружини, работещи под въздействието на сили на опън, които издърпват двата края и физически променят формата на пружината. Когато двете уши биват издърпани, пружината на практика се опитва да противостои на силата на опън като събира отново краищата и възстановява плътно навитата форма на тялото. Най-общо казано, тези пружини са проектирани да противостоят на опън. Също като натисковите, опъновите пружини акумулират и съхраняват енергия, когато надлъжно по тяхната осова линия са приложени сили, но действат по обратен на натисковите пружини начин.

Съществува огромно разнообразие от конфигурации при ушите и формата на тялото, за да се удовлетвори конкретната функция на опъновата пружина. Изработват се в цилиндрична, конусообразна и бъчвообразна форма, съчетана с множество видове уши:


½ немско ухо, разположено централно на тялото
(Bild 2 от немския стандарт)  

     

                                                   

 Стандартно/единично цяло немско ухо
(Bild 3 от немския стандарт)

 

 

 

double twisted loop Двойно цяло немско ухо, разположено централно на тялото
(Bild 4 от немския стандарт)

 

 

 

full loopЕдинично цяло немско ухо, разположено странично на тялото
(Bild 5 от немския стандарт)

 

 

 

 

double full loop Двойно цяло немско ухо, разположено странично на тялото
(Bild 6 от немския стандарт)

 

 

 

raised hook

 Удължено ухо със заоблен край, разположено централно на тялото
(Bild 7 от немския стандарт)

 

 

 

side raised hook

 Удължено ухо със заоблен край, разположено странично на тялото
(Bild 8 от немския стандарт)

 

 

 

 

 Цяло английско ухо, разположено централно на тялото
(Bild 9 от немския стандарт)

 

 

 

 

conned loopВъртящо се или подвижно ухо при тяло с конусообразен контур
(Bild 10 от немския стандарт)

 

 

 

 

Възможни са още много други вариации при вида на ушите.

Опъновите пружини са с множество приложения. Използват се за автомобилни интериори и екстериори, медицински прибори, селскостопанска техника, карбуратори, гаражни врати, перилни устройства, трамплини, клещи, косачки, градински инструменти, играчки, както и хиляди други приложения.

За да ви предоставим адекватна оферта, трябва да се вземат предвид няколко ключови параметри:

 • външен диаметър (Da /De) и/или среден диаметър (Dm);
 • диаметър на тела (d /dr);
 • толеранси – допустими отклонения в диаметъра на тела и пружината, както и в дължината на пружината (± X mm);
 • брой работни навивки (N/n/if);
 • стъпка – разстоянието от център до център между две съседни навивки (t) (в случай, че съответната опънова пружина има стъпка, ако няма – стъпката се равнява на диаметъра на тела, което означава, че тялото на пружината е с плътно навити намотки);
 • дължина в свободно състояние (Lo);
 • дължина на тялото (Lk);
 • вид на ухото;
 • ориентация на ушите едно спрямо друго (0°, 90°, 180°, 270°);
 • височина на ушите (Lh) или Lh1 и Lh2 в случай, че ушите са с различна височина;
 • просвет на ухото – размер, определящ отвора на ухото (m);
 • сили в N/mm, на които се предвижда пружината да противостои включително първоначално напрежение (N);
 • качество на тела (неръждаема или въглеродна стомана + стандарт);
 • довършителна обработка на пружината (поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200).

Изпратете ни тези ключови параметри чрез нашата форма за запитване, чертеж или мостра и ние ще ви предоставим цена за една или един милион пружини.

Производствени възможности за опънови пружини:

 

 

Производствена гама 1: Производствена гама 2: Производствена гама 3:
Размер на тела: Ø0,2 ÷ 10,0 мм Ø0,2 ÷ 6,5 мм Ø2,0 ÷ 10,0 мм
Материал: Въглероден пружинен тел Неръждаем пружинен тел Отгрят в масло пружинен тел
Стандарт: EN 10270-1-DH-SH-SM-DM EN 10270-3, 1.4310, AISI 302/304 EN 10270-2-VD/FD SiCr
Форми: цилиндрични, конусовидни, бъчвообразни (изпъкнали)
Уши:

Широко разнообразие от типове уши съгласно немски стандарт DIN 2097 и по задание: 

 

1/2 немско ухо bild 2, стандартно единично цяло немско ухо bild 3, двойно немско ухо bild 4, странично цяло немско ухо bild 5, двойно странично ухо bild 6, удължено ухо bild 7, странично удължено ухо bild 8, цяло английско ухо bild 9, подвижно / въртящо се ухо при конусовиден край bild 10, конусовиден край с въртящ се болт bild 11, половин навивка ухо / умалено ухо bild 15, пружинно тяло без уши, отдалечено от тялото ухо, v-образно ухо, квадратно/четвъртито ухо и др.

Посока на навиване: лява или дясна
Довършит. обработка: поцинковане, оксидация, прахово боядисване, фосфатиране, ZINTEK 200
Количество: От 1 брой и малки поръчки от десетки до многомилионни серии.

Запитване за оферта