Нов компютърен стенд за прецизно измерване на торсионни пружини

"Варианти" ООД продължава да инвестира в иновативни апарати с цел подобряване качеството и издръжливостта на произвежданите детайли.

През месец май тази година бе закупен торсиометър модел PTZ1,производство на италианската фирма MICROSTUDIO.Инструментът се използва за измерване на материал от 0Nm до максимума на неговата скала.

Част от основните характеристики включват пълно автоматично завъртане,възможност за тестване на материали в активно или статично положение,софтуер “Pminterface” за бързи тестове и графични изображения,софтуер “PmaR” за управление на данни и статистика.

Copyright © 2017 Varianti. All Rights Reserved
Уеб дизайн и SEO М-Дизайн